Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 24 mei 2018

Je privacy is voor Tournify van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de online toernooisoftware van Tournify allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Tournify.

Afhandelen online aankoop

Wanneer je bij ons een betaald pakket aanschaft, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij krijgen informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij via onze betaalprovider Mollie.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Een abonnement afsluiten

Je kunt bij de online toernooisoftware van Tournify een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij je persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, betalingsgegevens, e-mailadres en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Je account

Bij bepaalde onderdelen van onze online dienst moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven, zoals je naam en e-mailadres. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met dat e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en naam. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de online dienst. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail en via sociale media. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit ook via een mail naar info@tournify.nl doorgeven.

Advertenties

Onze online dienst vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

Online inschrijfomgeving

Je kunt je via onze website inschrijven voor toernooien als de organisator gebruikmaakt van onze online inschrijfomgeving. Daarbij kiest de organisator welke gegevens we van je vragen. Hiervoor gebruiken we in ieder geval je (team)naam en e-mailadres. Als je ook via de inschrijfpagina hebt betaald, krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij via onze betaalprovider Mollie.

Bij het inschrijven vragen we nadrukkelijk om je toestemming om deze gegevens te verwerken en te delen met de organisator van het evenement. We bewaren deze informatie totdat de organisator het toernooi of jouw gegevens wist of het account opheft.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen en deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou onze dienst te kunnen aanbieden. Zo werken we met de dataverwerker Firebase van Google voor de authenticatie, de database en de opslag. Firebase heeft duidelijke voorwaarden voor de gegevensverwerking en veiligheid opgesteld die voldoen aan de Europese wetgeving. Alle diensten van Firebase hebben de ISO 27001, SOC 1, SOC 2, SOC 3 evaluatieprocessen succesvol volbracht.

Cookies

Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze online dienst werken dan niet goed meer. Je kunt dan bijvoorbeeld geen toernooien meer aanmaken of wijzigingen in je toernooien aanbrengen.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, wordt de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Tournify
Oudezijds Achterburgwal 237
1012 DL Amsterdam
info@tournify.nl
+31 20 211 71 09

;